Både eloverfølsomme og pårørende kan tegne enkeltmedlemskap.

Medlem
Personvernerklæring
Personvernerklæring for FELO Les
Vedtekter for FELO Les
Samtykker
FELO sender ut åpen liste over medlemmer og deres kontaktinfo til medlemmer i FELO. Dette for at medlemmer skal kunne finne hverandre, og er særlig nyttig i fylker hvor det ikke er lokallag. Det kan også være nyttig i områder der det er lokallag. Det er frivillig å stå på denne adresselista. Lista sendes i en egen konvolutt i posten, sånn at den ikke er i fri flyt. Det er fullt mulig å trekke samtykke tilbake om å stå på åpen medlemsliste.
Ønsker å stå som "Åpent medlem"
Ja, jeg samtykker i å motta elektronisk informasjon fra foreningen angående produkter, tjenester og arrangementer som er relevant i forhold til formålet med medlemskap i foreningen.
Samtykke til elektronisk informasjon
I noen områder har FELO et lokal-lag eller en kontaktperson. Ønsker du å bli kontaktet av dem hvis det skal arrangeres noe i nærheten av deg?
Ønsker informasjon fra lokallag
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.