Både eloverfølsomme og pårørende kan tegne enkeltmedlemskap. Familiemedlemskap kan bestå av én eller flere eloverfølsomme og én eller flere pårørende - inntil åtte personer totalt. Det er en forutsetning at alle som er inn under et familiemedlemskap har samme adresse.
Medlem
Personvernerklæring
Personvernerklæring for FELO Les
Vedtekter for FELO Les
Samtykker
FELO sender ut åpen liste over medlemmer og deres kontaktinfo til medlemmer i FELO. Dette for at medlemmer skal kunne finne hverandre, og er særlig nyttig i fylker hvor det ikke er lokallag. Det kan også være nyttig i områder der det er lokallag. Det er frivillig å stå på denne adresselista. Lista sendes i en egen konvolutt i posten, sånn at den ikke er i fri flyt. Det er fullt mulig å trekke samtykke tilbake om å stå på åpen medlemsliste.
Ønsker å stå som "Åpent medlem"
Ja, jeg samtykker i å motta elektronisk informasjon fra foreningen angående produkter, tjenester og arrangementer som er relevant i forhold til formålet med medlemskap i foreningen.
Samtykke til elektronisk informasjon
I noen områder har FELO et lokal-lag eller en kontaktperson. Ønsker du å bli kontaktet av dem hvis det skal arrangeres noe i nærheten av deg?
Ønsker informasjon fra lokallag
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.